Областният обсъди с кметовете критериите за кандидатстване по ПИП РУРР
Областният обсъди с кметовете критериите за кандидатстване по ПИП РУРР / obl.admin

Областният управител на Плевенска област Илиян Йончев събра на работна среща кметовете на 11-те общини. Дискутирани бяха условията, реда и критериите за избор на проекти и програми, които ще кандидатстват за финансиране чрез Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите".

Областният управител определи срок, в който кметовете трябва да изготвят и предоставят апликационни форми с информация за проектите, които биха желали да бъдат реализирани през тази година. Програмата дава възможност за отпускане на средства, както за изготвяне на проектни предложения и разработване, така и за директно финансиране на специфични проектни компоненти или за цялостно изпълнение. Секторите, които са определени като допустими за кандидатстване, са околна среда, транспортна инфраструктура, социална и културна инфраструктура, както и сектори, подкрепящи социално-икономическото развитие.

Областните управители ще приемат предложените проекти и ще ги подадат към сформирания Междуведомствен съвет. Той ще има задачата да селектира постъпилите предложения и да ги предостави за одобрение пред Министерски съвет. Разработените критерии гарантират прозрачното изразходване на средствата от програмата. Изпълнението на проектите ще е под постоянен контрол, като е предвидена възможност и за прекратяване на финансирането при установени нередности и пренасочване на средствата