/ Thinkstock/Getty Images
Кметът на Община Плевен Георг Спартански обяви 15 май - Празника на град Плевен, за неучебен ден за училищата на територията на общината и ЦПЛР.

За неучебен е обявен 30 април със Заповед на кмета

Заповедта е на основание чл. 44, ал. 2, във връзка с ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.105, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование и Решения №2 87/15.03.2001 г. и № 1213/22.02.2011 г. на Общински съвет.