/ Община Плевен
За неучебен ден за училищата и Центъра за подкрепа и личностно развитие /ЦПЛР/ на територията на Община Плевен беше обявен 30 април - вторник, със Заповед на кмета на Общината Георг Спартански.

ОбС-Плевен заседава по дневен ред от 34 точки

Това става на основание чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 105, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование и уведомително писмо до началника на РУО-Плевен.    

По-рано г-н Спартански уточни, че в рамките на всяка учебна година има право с негова заповед да се отменят учебни занятия за 3 учебни дни. Първият ден беше 10 декември 2018 г., вторият ще е 30 април 2019 г., а правото за обявяване на трети неучебен ден кметът ще ползва за 15 май.