/ dariknews.archive
На 12 юли се навършват 35 години от откриването на ХГ Дарение "Колекция Светлин Русев". 

Концерт "Музика и поезия" представя ХГ Дарение "Колекция "Светлин Русев"


Сградата, в която се намира художествената галерия е построена през 1905 г. от основоположника на архитектурното строителство в България Никола Лазаров.

Богата програма предлага ХГ Дарение "Колекция Светлин Русев" през месец май

В онези години тя е била приета разнопосочно, заради специфичната си архитектура и е наречена "Турско-римска баня", като до 70-те години на миналия век, сградата функционира като такава. Днес тя е архитектурен паметник на културата с национално значение.

Галерия Дарение „Колекция Светлин Русев" ще бъде със статут филиал на ХГ „Илия Бешков“

През 1984 г. художникът академик Светлин Русев - един от най-големите колекционери на изобразително изкуство в България, дарява на родния си град Плевен 322 творби живопис и скулптура.

Общинският съвет ще обсъжда статута на Художествена галерия Дарение „Колекция Светлин Русев"

Дарението включва образци на българското изкуство от Възраждането до днес, представляващи етапите на развитието му в лицето на емблематични автори. Колекцията включва и творби на френски, румънски, кубински, мексикански и руски автори, индийска християнска пластика и африкански фигури и маски.

Плакет на Община Плевен получи директорът на ХГ"Светлин Русев" Мария Мескин


По повод годишнината Ви предлагаме извадка от думите на акад. Светлин Русев по повод Дарението в Плевен.

"Произведенията тук са част от една колекция, която ако трябва да отговоря на някои въпроси ,никак не ми е безразлично къде ще бъде - при мен или някъде другаде. Но възможността, която предоставя родния ми град Плевен да подредя колекцията си така, че да може да звучи в своята относителна цялост, смятам, че не ме лишава от нея. Напротив - фактът, че мога да я споделя с повече хора, я прави повече моя, по-голяма и съдържателна.

Изящен концерт, посветен на спасяването на българските евреи прозвуча в ХГ Колекция Дарение Светлин Русев

Всъщност с течение на времето разбираме, че истинската собственост се оказва не тази, която имаме при себе си, а тази, която носим в себе си. И  ако могат повече хора да преживеят болката, радостта и страданието, с които са създавани тези произведения, може би тази „тиха лудост”,с която колекционерите събират „съкровищата” си и художниците създават произведенията си, ще има своя истински човешки, творчески и социален смисъл.
 
Човекът е изживял и живее с много частнособственически илюзии, но духовните дела по самата си същност не могат да бъдат притежание. Възвисяващата истина и сила на изкуството е извън предметното и вещественото - тя не може да бъде собственост никому - тя се постига нравствено, естетически и граждански.


Цветя за 34-ия рожден ден на Галерия Дарение „Колекция Светлин Русев“ от председателя на Общинския съвет (СНИМКИ)

Изкуството има свой живот и свое движение в духовната си реализация. И може би една възможна негова степен е и личната колекция. На високите нива – там, където живее духовното начало на изкуството - няма лична, обществена и държавна собственост.

Животът на картината е неподвластен на подобни рамки. Негов дом е човешката душа. Искрено ще се радвам, ако това, което съм успял да събера и съхраня като изкуство, бъде обичано и пазено с онази любов и отговорност, с която неговите създатели са го носели и изграждали като послание към хората",
се казва в словото на академика.