/ МУ-Плевен
Университетът отчита засилен интерес от страна на зрелостниците и рекорден брой кандидат-студенти
Медицинският университет (МУ) в Плевен посрещна близо 500 студенти-първокурсници в началото на учебната година.

Те са приети за обучение след средно образование в магистърските и бакалавърските програми по професионалните направления медицина, фармация, здравни грижи и обществено здраве. 

Тържествената церемония се състоя в зала "Магнум" на Втора клинична база в присъствието на академичното ръководство на висшето училище, преподаватели, гости, новоприетите студенти и техните близки.  

Първокурсниците бяха приветствани с добре дошли от ректора проф. д-р Добромир Димитров. "Университетът днес е динамично развиващ се, академично свързан с национални и международни научни мрежи и не на последно място привлекателен образователен център за студенти от над 45 държави от целия свят", подчерта той.

Проф. Димитров посочи, че приоритети на университета са развитието на телемедицината, роботизираната хирургия, 3D медицината, виртуалната и добавената реалност. "Твърдо и последователно следваме високотехнологичната линия на развитие на висшето училище", добави ректорът.

"Вие, младите хора, сте част от обществото на свързания човек на 21-и век, който задава нови посоки за развитието на света. Вие сте неизменна част и най-важният човешки ресурс на индустрия 4.0, която се базира на иновации, нови технологии и платформи. Носители сте на новото, на положителната енергия и оптимизма, вие сте гъвкави и адаптивни", каза още в поздрава си към студентите проф. Димитров.

Той връчи студентските книжки на приетите с най-висок бал в своята специалност първокурсници. В края на тържеството новоприетите студенти изпълниха ритуала за полагане на академична клетва, която ги прави морално съпричастни към основните ценности и мисията на университета, към Етичния кодекс и академичните традиции. С клетвата те декларират, че ще уважават своите преподаватели и състуденти, както и достойнството на пациентите. 

За поредна година от МУ-Плевен отчитат засилен интерес от страна на зрелостниците и рекорден брой кандидат-студенти за медицинските и здравните специалности.

Реализиран е успешен прием на студенти в магистърските специалности след средно образование - общо 161 първокурсници по "Медицина" и "Фармация", държавна поръчка, и 33 студенти платено обучение.

В бакалавърските специалности след средно образование са записани 253 първокурсници по държавна поръчка и 44 - платено обучение. Общо студентите, които се обучават в университета, са над 3000.
БТА