/ iStock/Getty Images
Първата българска виртуална биобанка за туморни тъкани ще бъде създадена от млади учени на Медицински университет - Плевен, съобщиха от висшето училище.

Идеята за проекта е на д-р Мариела Василева-Славева. Тя е един от носителите на наградата "Предприемач в науката" - конкурс от програмата на Фондация "Карол Знание". Отличена е за своя проект "COSMOS - първата българска виртуална биобанка за туморни тъкани". Целта е да бъде създадена онлайн платформа, в която лекарите да попълват клинични данни за своите пациенти.

Д-р Василева вече е участвала в създаването на първата биобанка за туморни тъкани от пациенти с карцином на гърдата. В момента тя работи в екип с доц. д-р Ангел Йорданов - преподавател във Факултет "Здравни грижи" при Медицински университет - Плевен, който миналата година е създал биобанка за гинекологични тумори. Двамата учени планират създаването на стартъп компания, чрез която да реализират новия проект за първа българска виртуална биобанка за туморни тъкани.

Д-р Василева завършва медицина през 2011 г., а през 2016 г. защитава дисертационния си труд "Прогностични и предиктивни фактори при карцином на гърдата". През 2018 г. става стипендиант на ESSO в отделението по хирургия на гърда на Холандския раков институт в Амстердам, а през 2019 г. печели едногодишна стипендия за изследователска работа на Европейската асоциация по медицинска онкология в Инсбрук, Австрия.

От началото на 2022 г. д-р Василева работи към Научноизследователския институт на Медицински университет - Плевен.

 
БТА