/ Община Плевен
Мартин Митев (ПП ГЕРБ) остава председател на Общинския съвет (ОбС) в Плевен след като на извънредна сесия бе отхвърлено предложението за предсрочно прекратяване на неговите правомощия.

Вносители на предложението са общо 15 общински съветници - групата на БСП и още седем от различни политически групи. В началото на заседанието Мартин Митев предложи да бъде отхвърлен дневният ред от една точка, който той определи като "юридически нонсенс", тъй като в него са посочени няколко искания - предсрочно прекратяване на правомощията и освобождаване на председателя на Общинския съвет, приемане на процедурни правила и провеждане на нов избор, като след това да бъде приет нов дневен ред от четири точки. Съветниците подкрепиха така променения дневен ред, след което започнаха и дебатите.

Поискаха прекратяване на правомощията на председателя на Общинския съвет в Плевен

Те обаче бяха прекратени след няколко изказвания заради направено процедурно предложение от съветника Бойко Тодоров, подкрепено от по-голямата част от съветниците. 

За провеждане на таен вот бе избрана петчленна комисия от общински съветници с председател Пепо Петков. Минути пред началото на гласуването от групата на ГЕРБ декларираха, че няма да участват във вота.

След тайния вот, в който участваха 27 общински съветници, при кворум в началото на заседанието от 36, искането за оставка бе подкрепено от 17 от гласувалите, трима бяха "против", а един "въздържал се". Шест се оказаха недействителните бюлетини. За да бъде подкрепено предложението, за него трябваше да са гласували поне 21 общински съветници. 

След като резултатът от вота стана ясен, Митев благодари на подкрепилите го общински съветници. "Ще продължа да ви гледам честно и пряко в очите, така както го правя вече седма година", каза той.

На финала на днешната извънредна сесия кметът на общината Георг Спартански подчерта, че "на фона на това, което предстои на държавата, не можем да си губим времето в нищоправене".

Той коментира, че няма законови основания за прекратяване правомощията на Мартин Митев. "Винаги ще бъда за това да се спазва законът. Ако Мартин Митев тежко и системно нарушава правилника за работа на ОбС и закона, аз ще съм първият, който ще инициира чрез съветници неговата смяна", заяви Спартански.

Той призова общинските съветници да работят концентрирано, защото по думите му държавата е изправена пред поредни избори и много силна става ролята на общините, които трябва да помогнат на хората да се справят с поредицата от кризи и "държавата да не потъне".
БТА