/ iStock/Getty Images
Стените на трафопост в Плевен бяха изрисувани от художника Павлин Методиев, по-познат под псевдонима PavArt. Красиви графити са с  кауза-опазване на пчелите и озариха бул. „Христо Ботев“ в града.

пчели
ЧЕЗ Разпределение България


 „Да се замислим за опазването на околната среда и спасяването на пчелите е призивът в основата на работата ми. Ако освен да донеса позитивно настроение на преминаващите, успея да привлека вниманието на поне няколко човека и те си дадат сметка, че пчелите за заплашени от изчезване, да проучат защо, то за мен това ще е успех", коментира PavArt.

пчели
ЧЕЗ Разпределение България


Близо 90% от дивите цъфтящи растителни видове в света зависят от опрашването на пчелите, заедно с повече от 75% от хранителните култури и 35% от световната земеделска земя.

пчели
ЧЕЗ Разпределение България


За последните 15 години близо 40% от пчелите са изчезнали и популацията им все повече намалява.

През 2017 г. ООН определи 20 май за световен ден на пчелите, с призив да се повиши осведомеността за значението им, заплахите, с които се сблъскват и техния принос за устойчиво развитие.

Трафопостът беше предоставен за изрисуване от ЧЕЗ Разпределение България.
 
ЧЕЗ Разпределение България