Граждани спасиха безпомощен пеликан в парк Кайлъка
Граждани спасиха безпомощен пеликан в парк Кайлъка / archive.dariknews

В Регионалната инспекция по околната среда и водите - Плевен постъпи сигнал за пеликан в безпомощно състояние, съобщиха от инспекцията. Птицата е открита от граждани в защитена местност "Кайлъка" - гр. Плевен. Тя е млад екземпляр от вида Къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/ била е опаразитена и изтощена от есенната миграция. Пеликанът е настанен за лечение и отглеждане в зоологическата градина в град Ловеч.

Къдроглавият пеликан /Pelecanus crispus/ е една от най-едрите летящи птици. Дължината на тялото достига до 180 см, а размахът на крилата - до 320 см. Костите на огромния клюн, както и на целия скелет имат множество кухинки, пълни с въздух. Това ги прави леки, без да намалява здравината им. Под долната си челюст пеликаните имат огромна кожна торба, в която поместват уловената риба. В България гнезди единствено в резервата „Сребърна", но се среща и в други влажни зони по Дунавското и Черноморското крайбрежие, остров Белене, Бургаските езера и др.

Къдроглавият пеликан е световно застрашен от изчезване вид, който е включен и в Червената книга на България като критично застрашен вид.
Лице, което е намерило екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние, е длъжно да уведоми за това най-близките Регионална инспекция по околната среда и води или поделение на Изпълнителната агенция по горите, съгласно Закона за биологичното разнообразие,

Сигнали за намерени защитени видове в безпомощно състояние може да бъдат подавани на зеления телефон на РИОСВ - Плевен 064/800-831 или на дежурния мобилен телефон - 0886 399 054.