/ Thinkstock/Getty Images
Маломерна паралелка в НУ „Христо Ботев” - с. Дисевица, ще бъде дофинансирана за учебната 2018/2019 година с допълнителни средства от бюджета на Община Плевен за 2019 година. Решението бе прието единодушно днес от Общински съвет.

Общинският съвет одобри проект на споразумение за сътрудничество с ОД на МВР

С писмо до местната управа директорът на училището уведомява, че  за настоящата учебна година Община Плевен е разрешила съществуването  на паралелка IV клас с 10 ученика, без дофинансиране, съгласно Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, поради представена декларация за осигурени средства за учебния процес извън определените по единни разходни стандарти. След утвърждаване на списъка за съответната паралелка са напуснали двама ученици и класът остава с 8 ученици.

Отменят общинската наредба, регламентираща дейността на религиозните общности на местно ниво

Съгласно Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, паралелка с по-малко от 10 ученици в неспециализирани училища може да се формира в особени случаи след разрешение от началника на Регионалното управление на образованието, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност, след представяне на решение на Общинския съвет.

Общински съвет разреши да продължи съществуването на маломерна паралелка IV клас с 8 ученици в НУ "Христо Ботев" в с. Дисевица, като за обезпечаване на учебния й процес ще бъдат отпуснати допълнителни 643.60 лв. Средствата ще са от „Резерв за непредвидени и неотложни разходи" от бюджета на Общината.