Днес е изпита по химия за специалност  Медицина в МУ-Плевен
Днес е изпита по химия за специалност Медицина в МУ-Плевен / archive.dariknews

Точно в 7:45 часа в зала „Асклепий" на Ректората при Медицински университет-Плевен, кандидат студентите изтеглиха изпитните въпроси и задачите по химия. Това е вторият кандидатстудентски изпит за специалността „Медицина", който се провежда на територията на Ректората и учебния корпус на МУ-Плевен.

Двете теми, които се паднаха на кандидатите по Химия, са:

- Влияние на общото налягане върху химичното равновесие. Влияние на температурата върху равновесната константа. Принцип на подвижното равновесие и

- Монозахариди - определение. Физични и химични свойства на глюкоза и фруктоза.

Темите бяха избрани на произволен принцип от учебния материал за 8, 9 и 10 клас, а изтеглянето им стана в присъствието на зам.-ректора по учебната дейност проф. М. Александрова, декана на Факултет „Медицина" проф. д-р А. Аспарухов, председателя на Комисията за оценяване на конкурсните работи по химия доц. Мария Ангелова, председателя на техническата комисия за прием на кандидатстудентски документи г-жа Виржиния Лазарова, родители и журналисти.

Конкурсът по Химия е писмен с продължителност пет астрономически часа и освен развиване на два изпитни въпроса, включва и решаване на четири задачи. Изпитът се провежда под ръководството и контрола на 90 квестори, които ще отговарят за нормалното му протичане.