/ Thinkstock/Getty Images
9 998 заявления за отпускане на помощ за отопление за предстоящия зимен сезон са одобрени до момента в Плевенско, съобщават от Регионална дирекция "Социално подпомагане". Най-много заявления са одобрени от социалната дирекция в община Плевен - 2 904, следвана от Никопол с 1 832, Долна Митрополия с 1 548 и т.н.

Общо подадените заявления в областта са 14 087, от тях с отказ са 2 944, а други 1 145 са в процес на обработка.

От 15 септември е започнало изплащането на помощта за отопление. Общият й размер е увеличен с 27,75 лева и тя е 523,55 лева, с което според РДСП, ще се компенсира поскъпването на електроенергията за регулирания пазар.

В Пазарджишко приемат заявления за отпускане на помощ за зимния сезон

Всички граждани, които имат право на този вид подкрепа, получават цялата сума еднократно.

Подаването на заявления е до 31 октомври в дирекциите "Социално подпомагане" по настоящ адрес. Изпращането им може да стане и чрез Системата за сигурно електронно връчване, чрез лицензиран пощенски оператор, или чрез електронна поща на социалната дирекция по настоящ адрес.
БТА