/ iStock/Getty Images
Започна приемането на заявления за отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон 2021/2022 г., съобщават от Регионалната дирекция "Социално подпомагане" в Пазарджик.

Документите могат да се подават до 31 октомври в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес или в специално организирани за целта приемни.

Изпращането им може да стане и чрез Системата за сигурно електронно връчване, като заявленията трябва да са подписани с персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт или с квалифициран електронен подпис, както и чрез лицензиран пощенски оператор, напомниха от Регионална дирекция за социално подпомагане - Пазарджик.

Помощта за отопление се отпуска за периода от 1 ноември 2021 г. до 31 март 2022 г.

Започва кандидатстването за помощ за отопление

Размерът й се определи от министъра на труда и социалната политика.

С негова заповед ще се приеме и корекционен коефициент на пенсиите, за да не се допусне отпадане на пенсионери от този вид подпомагане, заради
повишаването на техните доходи.
 
Информационна агенция Фокус