240 сътрудници ще се грижат за реда в малките населени места в област Плевен
240 сътрудници ще се грижат за реда в малките населени места в област Плевен / dariknews

Започна назначаването на безработни лица по Национална програма „Сигурност". 240 сътрудници по опазване на обществения ред ще работят в продължение на 8 месеца в малките населени места на територията на Плевенска област. Средствата за трудовите възнаграждения по програма, които са 340 лв месечно/минималната работна заплата за страната/, се осигуряват от държавния бюджет, като се поемат и дължимите осигурителни и здравни вноски. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Плевен.

Национална програмата „Сигурност" е разработена и се изпълнява съвместно от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на вътрешните работи. Целта е осигуряване на заетост и трудови доходи на безработни лица, подобряване на сигурността и опазване на обществения ред в общини с висока безработица и високо ниво на битова престъпност.

Кандидатите се подбират от службите на Бюрото по труда. Сътрудници по опазване на обществения ред могат да бъдат лица поне с основно образование, които не са осъждани и нямат висящи наказателни производства. Те ще трябва да сигнализират органите на МВР при риск от извършване на престъпления и настъпване на бедствия, аварии, катастрофи. В рамките на своите правомощия ще съдействат за недопускане на кражби, злоупотреби и противозаконни посегателства. При нужда ще оказват помощ на по-възрастни хора и на хора с увреждания.

Работодатели по програмата са съответните областни администрации, които ще извършват и контрол по изпълнението на дейностите.