buro
buro / dariknews
Броят на заявленията за еднократна целева помощ за първокласници в Регионалната дирекция Социално подпомагане/РДСП/ в Плевен към момента е 1202 като 35 от тях са получили отказ, тъй като не отговарят на условията за отпускане на помощта.
Това информира директорът на РДСП Светлана Георгиева на среща с журналисти в пресклуба на БТА в Плевен.
Тя предупреди, че заявления за целева помощ за първокласници се приемат в дирекцията до 15-ти октомври като уточни, че право на целевата помощ имат семейства, които отглеждат децата си в България и са записали децата си за обучение в общинско или държавно училище.
Условие за отпускането на тази помощ е, средномесечният доход за член от семейството за предходния 12-месечен период преди месеца на подаване на заявление-декларация, да не надхвърла 450 лева.
Независимо от размера на дохода, еднократната помощ се отпуска на семейства, които отглеждат дете с установено трайно увреждане, както и в случаите на деца, които са настанени в семейства на роднини и близки или в приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
Светлана Георгиева предупреди, че отпуснатата сума, която е в размер на 250 лева може да подлежи на възстановяване, ако се установи, че детето не е постъпило в училище или аки не посещава редовно учебни занятия до завършване на първи клас.
Тя припомни, че миналата година заявленията за подпомагане на семейства с първокласници са били 1 535.