10 безработни ще поддържат лесопарк „Бунджовица в Червен бряг
10 безработни ще поддържат лесопарк „Бунджовица в Червен бряг / dariknews

От 10 април в Червен бряг започнаха работа нови 10 безработни лица по проект на Община Червен бряг, финансиран по Регионалната програма за заетост за 2014 год. Той е част от одобрените общо 10 програми за Плевенска област, чрез които бяха създадени 286 работни места.

Десетте работника ще бъдат ангажирани с дейности по поддръжка на лесопарк „Бунджовица" в Червен бряг. Идеята е мястото да се превърне в желано и посещавано кътче за отдих, спорт и туризъм в града. За целта ще е необходимо ежедневно поддържане на парка, както и полагане грижи за биоразнообразието му.

10 безработни ще поддържат лесопарк Бунджовица" в Червен бряг
netinfo

Новоназначените безработни, в продължение на половин година, ще бъдат ангажирани в дейности като почистване на лесопарка от битови отпадъци, ннаправа на тераси за залесяване, поддържане на тревни площи - косене, обезпаразитяване, почистване на издънкова растителност, кастрене на сухи клони и изсичане на храсти, резитба на клони на дърветата, тесане на алеи, площадки и др. площи и почистването им, засаждане на фиданки и храсти.

Наред с всичките дейности ще бъдат ремонтирани съществуващите стъпала към парка, както и настилката от тротоарни плочки.
Предвиденото трудово възнаграждение по проектите, при заетост на пълен работен ден, е 340 лева. При почасов ангажимент ставката е 2,02 лева.

Политиката на пазара на труда за 2014 г. е насочена приоритетно към безработните младежи до 29 г. с подгрупа до 24 години, както и към лицата над 50 години. Регионалните програми за заетост са специфичен инструмент, чрез който се дава шанс на част от безработните лица да намерят своята реализация на територията на включените общини.