/ iStock/Getty Images
Жители и собственици на имоти от селата Драгичево, Рударци, Кладница, Студена и Мещица са подали жалби до Административния съд в Перник срещу решението на местния Общински съвет за увеличението на такса смет за селата в общината. Всички жалби са обединени в едно административно дело, което е насрочено за утре, съобщиха от съда. В документацията по делото ще бъдат представени и събраните подписки на жителите на селата.

Според жалбоподателите са нарушени правилата по разпоредба за публикуване на покана за обществено обсъждане за определяне размера на такса "Битови отпадъци" /ТБО/. Те твърдят също, че при приемането и актуването на решението на Общинския съвет е одобрена план-сметка за 2021 г. за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа, или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване, която се различава от предварително обявената. Нарушен е принципът, съгласно който се определя таксата смет, а именно неизложени конкретни мотиви защо се пристъпва към увеличение на ТБО, е становището на жалбоподателите.

През декември миналата година Общинският съвет реши да бъде увеличена такса смет в пернишките села от 2,25 промила на 19,06 промила от данъчната оценка на имотите. Налогът за жителите на гр. Батановци ще се формира върху 19,5 промила. Според кметския екип почти деветократното увеличение на ТБО ще доведе до изравняване на сумите, които плащат за битовите отпадъци хората в селата и тези, които живеят в областния център. Заради голямата разлика в данъчната оценка на имотите в града и по селата, живущите в Перник плащат такса, чиято сума многократно надвишава тази в останалите населени места в общината, заяви заместник-кметът Стефан Кръстев. По думите му досега собственик на имот с къща от 100 кв.м и двор 1 000 кв. в едно от големите села в Пернишко е плащал 20,46 лв. ТБО годишно,или 5-6 стотинки на ден.

Средствата са необходими за изграждане на втора клетка на Регионалното депо за битови отпадъци, посочи кметът Станислав Владимиров.
БТА