/ iStock/Getty Images
Община Перник ще ремонтира 415 стълбове за улично осветление  и светофарни уредби  с полагане на антиплакатна и антикорозионна защита, съобщиха от  администрацията.

Съоръженията са групирани според вида и размерите им в 18 типа и ще бъдат обработвани по четири технологии. Общината е обявила обществена поръчка с прогнозна стойност 340 000 лв.

Ще бъдат обработени стълбове и светофарни уредби в центъра на града и по основни пътни артерии.
Съоръженията  ще бъдат почистени от прах, кал, лепило и хартиени остатъци от рекламни материали. 

Антиплакатното покритие ще бъде положено на 3,2 м от основата на стълба и ще осигурява хидроизолационни и киселинноустойчиви свойства, също и ще възпрепятства облепването на стълбовете с афиши, рекламни материали и др.

Антикорозионната защитна система предвижда усилен антикорозионен и хидроизолационен слой, който да осигурява хидроизолационни качества на покритието. Експлоатационната им трайност е не по-малко от 15 години.
БТА