След приключване на проверката регулаторът ще предприеме съответните действия за гарантиране качеството на топлофикационната услуга и интересите на клиентите
Във връзка с постъпили сигнали за силно влошено качество на топлоснабдяването на клиентите на "Топлофикация - Перник" АД през текущия отоплителен период, със заповед на председателя на КЕВР Станислав Тодоров работна група на регулатора започна извънредна проверка на топлофикационното дружество.

Проверката е във връзка с жалби на клиенти на дружеството и сигнали на Областния управител на област Перник и Омбудсмана на България, в които се информира за зачестили проблеми с топлоподаването към клиентите. 

Омбудсманът иска проверка на „Топлофикация-Перник“ и компенсации заради честите аварии

В рамките на извънредната проверка Комисията ще установи всички факти и обстоятелства, които са в обхвата на регулаторните й правомощия. Основната задача на проверяващия екип е да бъде установено налице ли са нарушения на издадените от Комисията лицензии на "Топлофикация - Перник" АД за производство на топлинна и електрическа енергия и за пренос на топлинна енергия на територията на Перник.

Изискана е документация и вече се извършва анализ на първоначално получени от дружеството данни и информация за нарушено качество на топлоподаването. След приключване на извънредната проверка, в съответствие с чл. 80 от Закона за енергетиката Комисията ще изготви констативен протокол и доклад за резултатите и ще предприеме съответните действия за гарантиране качеството на топлоснабдяването и интересите на засегнатите клиенти на дружеството.