/ ThinkStock/Getty Images
Община Перник е сред четирите общини у нас, получили финансиране за изграждане на младежки център по Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", съобщиха от Общината.

Програмата се изпълнява от Министерството на образованието и науката с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Община Перник ще обяви международен конкурс за архитектурния облик на центъра

Средствата са насочени към изграждането на съвременна инфраструктура и подкрепа на цялостната дейност на центъра. Тя ще включва разнообразни образователни, културни и граждански инициативи, дейности за реинтеграция на отпадналите и застрашените от отпадане от образователната система, съвместни дейности и обмяна на опит с другите младежки центрове в страната.

Ще се работи и по обмен на добри практики с младежки центрове от други европейски страни. Сред иновативните дейности, които ще бъдат развивани в центъра са създаване на "Училище по фолклор" с цел да се съхраняват и предават местните традиции и обичаи, изграждане на кафе-библиотека с етно кът, на зала за нетрадиционни изкуства като оригами, декупаж, карвинг и други.

През тази седмица се е провела онлайн среща на младежките центрове на Съвета на Европа в България, в която се е включил и заместник-кметът на община Перник Стефан Кръстев.