/ iStock/Getty Images
За един месец ще бъдат спрени за планов ремонт топлоизточниците на пернишката "Топлофикация", съобщиха от дружеството.

Поредна авария остави без топла вода голяма част от Перник

Перничани ще останат без топла вода за периода от 2 август до 4 септември. Профилактиката е ежегодна, но това лято ремонтът е по-дълъг заради модернизирането на хладилният цикъл на основната мощност на ТЕЦ "Република" - пети парогенератор, обясниха от "Топлофикация Перник".

Плановите дейности включват също подмяна на нагревните повърхности на котлите, ремонт на съоръженията за пречистване на димните газове, обновяване на участъци от топлопреносната мрежа и други.

Целта е съоръженията да се подготвят за работа през зимата и да се намалят авариите през новия отоплителен сезон. Гражданите се умоляват да не извършват никакви самоволни манипулации в абонатните станции.

Водата в радомирско село не е годна за пиене

За недопускане на аварийни ситуации преди възстановяването на топлоснабдяването ползвателите трябва да приведат вътрешните инсталации за гореща вода в сградите в състоянието, което са били преди спирането.

Предстоящият ремонт трябваше да започне още на 5 юли, но беше отлаган два пъти заради промени в разчета на доставките на оборудване и в ремонтните графици на подизпълнителите, както и производствената необходимост.