Перник пак остава на сухо днес. Ограничението се налага заради изграждане на новия водопровод от Главен клон 2 и свързване на водопроводните отклонения към него. Водата беше спряна тази сутрин и ще бъде пусната след приключване на монтажните дейности.


Перник беше на режим близо 7 месеца, след като нивото на язовир „Студена" стигна до критичен минимум. Сега обемът вече надхвърля 20 милиона кубични метра вода, при капацитет 25 милиона. Това позволи режимът да бъде отменен в края на юни.