/ iStock/Getty Images
Отменя се организираният поход до първенеца на Голо бърдо - връх Ветрушка (1158 м), поради очаквани лоши метеорологични условия, съобщиха от община Радомир.

Проявата ще бъде насрочена за нова дата, която ще се обяви допълнително.

Походът бе част от инициативата "Лято в действие" на община Радомир, Младежкия културно-информационен център "Европа" и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Програмата предвижда ежеседмични спортни дейности и състезания и ще продължи до края на август.
БТА