/ Thinkstockphotos
Капацитетът на услугата е 120 души
Община Перник удължи услугата „Топъл обяд“, съобщиха от Общината.

До 9 септември бе гарантирано предоставяне на топла храна на социалнослаби перничани в условията на пандемия от COVID-19.

Община Пещера продължава предоставянето на топъл обяд за социалнослаби

От услугата се възползват хора с ниски доходи, под линията на бедност, такива, които поради възрастта си, или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията, също и карантинирани.

"Капацитетът на услугата е 120 души. Проектът стартира през януари 2021 г. и досега не е прекъсван", според директора на дирекция „Хуманитарни дейности“ в община Перник д-р Татяна Вангелова.

По думите ѝ храната се осигурява със средства от Агенцията за социално подпомагане. „Услугата е безплатна и водещ критерий е степента на уязвимост и лишения на нуждаещите се.

В допълнение се предоставят и съпътстващи мерки, които минимизират рисковете от социално изключване“, каза още д-р Вангелова.

Храната се предоставя в два мобилни пункта или директно по домовете. На потребителите са осигурени и консултации за възможностите за ползване на други социални и административни форми на индивидуална подкрепа.

Програмата „Топъл обяд“ е естествено продължение на обществената трапезария, която бе реализирана през 2020 г.
БТА