/ iStock/Getty Images
Мобилният събирателен пункт за опасни отпадъци ще бъде на територията на град Перник на 9 септември, съобщиха от Общината.

Той ще работи от 10:00 до 13:00 часа на ул. „Физкултурна"  в центъра на града - паркинга до музея и от 13:30 до 16:30 часа в кв. "Изток" на ул. „Благой Гeбрев" пред кметството.

Поскъпнаха картите за градския транспорт в Пернишко

Домакинските отпадъци, които перничани ще могат да изхвърлят, са фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност), мастила и замърсени опаковки, домакински препарати и химикали, лакове и бояджийски материали, живак и живаксъдържащи уреди и други.

Със сключването на договора с предмет на действие „Организиране на мобилни събирателни пунктове за приемане за последващо третиране на опасни битови отпадъци в две кампании“ Община Перник стана част от функциониращата от 2014 г.

Национална система за разделно събиране и третиране на опасни отпадъци от домакинствата. С предаването на опасните отпадъци в мобилния пункт ще се ограничи попадането им в общите битови отпадъци и замърсяването на околната среда.
БТА