/ iStock/Getty Images
"През следващата година община Монтана няма да повишава размера на такса смет", съобщи кметът Златко Живков.

"Още преди края на тази година почти всички държавни институции са разплатили своите задължения към община Монтана за такса смет. Това се случва рядко и не всяка година", обяви Живков.

Кметът на Монтана: Сметките за уличното осветление са леко стряскащи

Задълженията си са платили и по-голямата част от физическите лица. Понеже бюджета на държавата за 2022 година ще бъде приет вероятно през януари, то в първия месец от годината общините ще разполагат с 1/12 от бюджета за миналата година.

"Това ще наложи прилагане на строга финансова дисциплина в общините", коментира кметът на Монтана.
БТА