/ ThinkStock/Getty Images
"Бюджетът на община Монтана през тази година нараства със 7,6 милиона лева в сравнение с миналогодишния", съобщи кметът Златко Живков преди бюджетът да бъде гласуван от Общинския съвет.

Планираните приходи в бюджета са 59 милиона лева. Това е най-високата стартова рамка през последните десетилетия. Предвижда се основен ремонт на централния площад "Жеравица", ремонт на читалище "Разум" в центъра на Монтана, изграждане на младежки център, ремонти на читалища, кметства и улици в 23-те села на общината, както и изпълнение на други инфраструктурни проекти.

Вдигат заплатите на кметове и кметски наместници в община Монтана

В бюджета за 2021 г. са планирани повече средства за стипендии на талантливи деца, студенти по медицина и педагогика, за пенсионери, за клубове на хора в неравностойно положение, за новородени, за млади семейства, за предприемачи и за местни инициативи.

"Допълнително общината трябва да получи 11,3 милиона лева по 21 проекта с европейско и национално финансиране. Един от тях предвижда подобряване на качеството на атмосферния въздух в града чрез подмяна на печките на дърва и въглища в домакинствата с отоплителни уреди на екологични горива - котлета на природен газ и пелети", уточни Живков.
БТА