/ ThinkStock/Getty Images
На следващото заседание на Общинския съвет в Ловеч клетва ще положат двама нови общински съветници, съобщават от общинската администрация.

Моника Тонкова-Генчева и Тихомир Матеев влизат на местата на Виктор Стойчев и Минчо Казанджиев, които са започнали друга работа. Стойчев бе назначен за областен управител на Ловеч.

Председателят на Общинския съвет Петър Цолов свиква 33-ото заседание на 27 януари /четвъртък/.

Проекто-дневният ред включва засега 16 точки. Сред тях са приемането на отчета за дейността на Общински съвет - Ловеч, и неговите комисии за второто шестмесечие на 2021 година, годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за миналата година.

На заседанието се очаква още да бъде гласуван Календарът за спортните дейности в Община Ловеч за 2022 г. и средствата за финансиране на инициативи на спортни клубове.

На вниманието на общинските съветници ще бъде и Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ловеч, допълват от администрацията.
БТА