Две аварии по магистралния водопровод на Кърджали в района на селата Ридово и Главатарци са причина за преустановяване на водоподаването в части на родопския град и околни села през утрешния ден.

Това обясни правителят на ВиК дружеството в града край Арда инж. Славчо Славков. Той уточни, че с нарушено водоподаване ще са почти всички квартали и 35 села, като част от кв. “Възрожденци“, кв. “Веселчане“ и 12 села, ползващи директно вода от главния водопровод след пречиствателна станция няма да имат вода от 09:00 часа на 7 декември до 05:00 часа на 8 декември.

Останалите 23 села, централна градска част и квартали до около 16:00 часа на 7 декември ще ползват водата, съхранена в резервоарите. След това ще бъде нарушено водоподаването и в тези райони до ранните сутрешни часове на 8 декември.
БТА