Анкетиране за ваксинация срещу COVID-19 сред потребителите на почасови социални услуги в домашна среда започва община Кърджали.

Допитването е сред над 200 възрастни хора, хора с увреждания и уязвими групи, включени в проект "Патронажна грижа +", който общината изпълнява от март 2021 г.

COVID-19 у нас: 22 са вече областите в тъмночервената зона (КАРТА)

Идеята е да бъде осигурена своевременна ваксинация срещу COVID-19 за тези потребители, чието състояние не позволява привеждането им във ваксинационен център.

Заради невъзможността за финансиране на допълнителните мерки по ограничаване разпространението на инфекцията в процеса на изпълнение на проекта, са предоставени и допълнителни средства.
БТА