Регионална кампания за отказване на цигарите
Регионална кампания за отказване на цигарите / netinfo
И тази година в навечерието на Световния ден без цигарен дим – 31 май, РИОКОЗ и Обществената коалиция за здраве – Кърджали организират регионална кампания “Спри и спечели 2008”, която има за цел да обхване максимален брой пушачи от област Кърджали, желаещи да направят опит за отказване от вредния си навик.

По традиция кампанията се провежда в периода 2-29 май, а за да участват в нея, всички редовни пушачи, навършили 18 години, трябва да попълнят специален формуляр, с който да гарантират, че един месец ще се въздържат от тютюнопушене. За тяхно улеснение, бланка от формуляра може да бъде изтеглена от сайта на РИОКОЗ www.riokoz.kardjali.com. и върната отново на e-mail: riokoz@kardjali.com. Формуляри за попълване на ръка ще бъдат оставени в Кабинета за преодоляване на тютюнопушенето в Дирекция “ООЗ” на РИОКОЗ - Кърджали, отделите или дирекциите по здравеопазване на общините в областта и в ДКЦ “Авицена”, Кърджали - регистратура.

Изискванията към регистриралите се за участие в кампанията пушачи са: абсолютно въздържание от тютюнопушене през дните на провеждане на кампанията / 02-29 май/; двама свидетели на участника трябва да потвърдят, че той ще съблюдава правилата, като задължително единият от свидетелите трябва да бъде непушач. В тегленето на жребия ще участват само лицата, явили се на заключителния етап, а при номиниране на участника за награда, задължително ще бъде направен биохимичен тест за проверка на въздържането от тютюнопушене за определения период. Крайният срок за регистриране е 29 април.

По време на кампанията ще бъдат разпространени много здравно-просветни материали за вредата от цигарите.