Първите в страната парамедици, обучени по проект на социалното министерство, започват работа

Д-р Атанас Митков, директор на ЦСМП-Кърджали
Д-р Атанас Митков, директор на ЦСМП-Кърджали
Първите в страната парамедици, завършили обучението си по проект на социалното министерство, започват работа в Кърджали след като издържаха успешно изпитите. Те ще бъдат назначени от 1 май на трудови договори с трудово възнаграждение, съобщи директорът на ЦСМП в Кърджали д-р Атанас Митков.
По думите му подбраните в областта 13 парамедици ще бъдат разпределени в Центъра за спешна медицинска помощ-Кърджали и веднага ще бъдат включени в екипите. Седем ще работят в Кърджали, а 6 във филиалите, от които по един в  Момчилград, Фотиново, и в Бенковски и трима в Крумовград. 
Назначаването на парамедиците е третият заключителен етап на проект на социалното министерство по програмата "Активни млади хора до 29-годишна възраст", по която здравното министерство е кандидатствало специално за обучение на парамедици.
В първият етап бе извършен подбора, според конкретни критерии, които гарантират възможността им да упражняват тази професия. За Кърджали бяха предвидени 35 бройки, но подходящи се оказаха 13 кандидати. Всички те преминаха през втория етап, който бе курс на теоретично и практическо обучение, като накрая имаха изпити. Теоретичния се проведе на 13 април,а практическия на 18 април.