Възможностите за кандидатстване на малките земеделски стопани и производители обсъдиха в Дупница
Възможностите за кандидатстване на малките земеделски стопани и производители обсъдиха в Дупница / netinfo

Какви са възможностите за кандидатстване на малките земеделски стопани и производители, това беше една от темите, по които експерти от няколко институции дадоха съвети на стопани и фермери.
„След като бъде отворена новата програма за развитие на селските райони ще се даде възможност и на по-малките земеделски стопанства да кандидатстват за финансиране, за тях ще има отделен бюджет", обясни Делян Георгиев, експерт в Национална служба за съвети в земеделието. Той допълни, че при новите условия малки стопанства ще се конкурират за финансиране само с малки стопанства и ферми.
Експертите от Националната служба за съвети в земеделието ще съдействат безплатно с информация и съвети. За попълване на заявлението и изготвяне на бизнес-планове земеделските стопани могат да се обръщат към служителите в тези звена.
Срещата в Дупница беше инициирана от Агенцията за регионално развитие на Рила, към която община Дупница се присъедини преди няколко седмици.
Бяха поканени както експерти от Национална служба за съвети в земеделието, така и представители на Министерство на земеделието и храните и на Българската академия на науките.
Освен възможностите за финансиране по програма „Развитие на селските райони", бяха презентирани и теми свързани с биологично производство, ползите от различните форми на сдружаване, способи за увеличаване на добивите в условия на планинско земеделие и др.