/ IStock
Софийският апелативен съд отмени определението на Окръжния съд в Кюстендил, с което бяха оставени без уважение исканията на защитата на подсъдимата за прекратяване на съдебното производство и върна делото, известно като "Дупнишка популярна каса" на Окръжна прокуратура - Пловдив, за отстраняване на нередности в обвинителния акт.

Прочитът на обвинителния акт показва, че той, независимо че веднъж е бил поправян и допълван, отново не отговаря на изискванията на НПК. Продължава да е неясен, с непълна и нестройна обвинителна теза и не съдържа необходимите твърдения за това кои факти прокурорът счита за съставомерни, пише в мотивите на въззивната инстанция.

САС оставя без разглеждане жалбата на защитата на подсъдимата Ивона Близнакова срещу определението на Окръжен съд - Кюстендил, с което съдът е оставил без уважение искане на защитата за прекратяване на наказателното производство. Апелативният съд е отменил и определението на съда в Кюстендил, с което спрямо подсъдимата е взета мярка за неотклонение "подписка".

Срещу Близнакова са повдигнати обвинения за причинени другиму значителни вреди при извършвани банкови сделки, за пране на пари, за избягване на плащане на данъчни задължения.

Пострадалите, според обвинителния акт около 200 души, са внесли в касата над 3,5 млн. лв.

Кредитно-спестовната кооперация "Дупнишка популярна каса" е обявена в несъстоятелност в края на 2013 г.
 
БТА