/ ThinkStock/Getty Images
Публичното обсъждане на Годишния Отчет на бюджета за 2018 година на Община Кочериново, област Кюстендил ще се проведе на 22 май, от 15.00 часа в Заседателната зала на община Кочериново.

„Предстои приемането на  Годишният отчет на бюджета на Община Кочериново за 2018 година. Това трябва да става след широко обществено обсъждане с местната общност, затова Ви каним да участвате в общественото обсъждане на Годишният отчет по Бюджета на Община Кочериново за 2018 година”, пише в поканата от общинска администрация.

Заповедта на кметът Иван Минков е на основание чл. 140, ал. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от Закона за публичните финанси, както  и чл. 43, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение  и отчитане на общинския бюджет.
Община Кочериново