Община Кюстендил
Община Кюстендил / Дарик-Кюстендил
Комисия, назначена със заповед на кмета Петър Паунов, направи проверка за спазване на изискванията на чл. 92 и чл. 99а за извършените адресни регистрации или промяна на адрес по Закона за гражданската регистрация на територията на община Кюстендил, за периода от 27.04.2018 до 27.04.2019 година. Проверките са извършени на 12, 13 и 14 юни на адресно регистрираните лица в град Кюстендил и селата от общината.

Установени са само 2 нарушения, в селата Раждавица и Коняво. При представен документ  към заявления за постоянен адрес на ул. Г. Димитров в село Раждавица е посочена сграда, която е за производствени нужди. В село Коняво, на ул. Ленин за регистрация е посочен адрес, на който има стопанска постройка. За тези случаи ще бъде издадена заповед за заличаване на адресните регистрации.
 
 
Дарик- Кюстендил