Младежка трудова борса
Младежка трудова борса
Специализирана младежка трудова борса ще се проведе на 19 април, от 11.00 часа в Голямата зала на Читалище ”Братство - 1869”-Кюстендил, ул. ”Отец Паисий”  № 11. Тя се организира от Регионална служба по заетостта- Благоевград и Бюро по труда.

64 безработни ще започнат работа по Регионалната програма за заетост

На Младежката трудова борса, фирми от Кюстендил ще имат възможност да представят пред търсещите работа лица дейността си и възможностите си за разкриване на работни места.   
 
Дарик- Кюстендил