Откриха следа от рис при теренните проучвания в Национален парк „Рила“
Откриха следа от рис при теренните проучвания в Национален парк „Рила“ / Национален парк „Рила“

С 98% сигурност можем да кажем, че територията на Национален парк „Рила" е обитавана от рис, хищен бозайник от семейство котки",заяви доц. д-р Васил Попов по време на работна среща на ДЗЗД „Рила консултанти" с представители на Консултативния съвет към ДНП „Рила", общини, неправителствени организации, ресорни институции и бизнес.Доц. Попов допълни още, че в Националния парк „Рила" са налице благоприятни условия за съществуването на риса - високи иглолистни гори и добра популация на сърни и зайци. И все пак той е категоричен, че теренните проучвания ще продължат, докато хищният бозайник бъде наистина констатиран на територията на парка, дори заснет.

Откриха следа от рис при теренните проучвания в Национален парк Рила
netinfo

 

 

 

 

Над 160 експерти на ДЗЗД „Рила консултанти" са ангажирани с обхождането и теренните изследвания в различните зони на парка. Като част от дейностите по проекта за изготвяне на актуализиран План за управление, който ще действа в идните 10 години, са заложени 15 фотокапана, който експертите преместват на различни локации, според предварително направен график, така че да бъдат регистрирани максимален брой видове. Така например към момента са заснети дива коза, мечка, сърна, лисица, язовец, белка.

Откриха следа от рис при теренните проучвания в Национален парк Рила
netinfo

Изпълнителите на актуализацията на Плана за управление на Национален парк „Рила"провеждат регулярни работни срещи с представители на общини, които влизат в обхвата на Парка, неправителствени организации в сферата на опазването на околната среда, както и с представители на бизнеса, на който експерти представят напредъка по различните дейности от проекта „Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила", съгласно утвърдено от министъра на околната среда и водите задание, разработване на План за управление на резерват „Риломанастирска гора" и Разработване на ГИС базирано приложение към системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила".

Откриха следа от рис при теренните проучвания в Национален парк Рила
netinfo

 

 

 


Актуализацията на Плана за управление по настоящия проект за първи път ще регистрира местообитания на територията на парка, както и лишеи, които до момента не са били проучвани и не са отразени в действащия План от 2001 г. Припомняме, че в новия документ ще бъдат отбелязани и морени на над 23 500 години за първи път, както и реалните измерения на останките от т.нар. „Кайзеров път" (път, построен по времето на цар Фердинанд 1915 г., част от трасето към момента е унищожено от интензивни морфоскулптурни процеси.
За първи път в Плана за управление на НП „Рила" се очаква да бъде изготвена и геоморфоложка карта, както и детайлна карта с регистрираните на територията на парка животински видове.