От днес раздават храните от интервенционните запаси на ЕС
От днес раздават храните от интервенционните запаси на ЕС / Дарик радио, архив

От днес започва изпълнение на ІІ - ри транш по програмата „ Разпределяне на храни от интервенционните запаси на ЕС " в Кюстендил, информират от ОС на БЧК . Зареждането на временните пунктове в област Кюстендил ще се извърши по предварително изготвен график.
За община Кюстендил раздаването на хранителните продукти ще започне от 02.12.2013 година. За удобство на правоимащите лица е изготвен график за получаване на хранителните продукти, както следва:
Буква, с която започва
личното име на бенефициента дата на раздаване
от А, Б, В и Г включително 02 ДЕКЕМВРИ
от Д , Е, Ж и З включително 03 ДЕКЕМВРИ
от И , Й, К, Л и М включително 04 ДЕКЕМВРИ
от Н, О, П, Р и С включително 05 ДЕКЕМВРИ
от Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю и Я включително 06 ДЕКЕМВРИ
За жителите на кв. Изток раздаването на помощта ще започне от 09 декември до 14 декември включително по следния график:
Буква, с която започва
личното име на бенефициента дата на раздаване
от А , Б и В включително 09 ДЕКЕМВРИ
от Г, Д и Е включително 10 ДЕКЕМВРИ
от Ж, З, И , Й и К включително 11 ДЕКЕМВРИ
от Л, М, Н и О включително 12 ДЕКЕМВРИ
от П, Р,С и Т включително 13 ДЕКЕМВРИ
от У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю и Я включително 14 ДЕКЕМВРИ
Помощта се получава срещу лична карта на бенефициента или от друго лице с двете лични карти и нотариално заверено пълномощно.
Неполучилите имат възможност да вземат своите продукти в периода от 16 декември до 20 декември включително.
Временният пункт се намира в гр. Кюстендил, ул. „Петър Берон" № 26
и има работно време понеделник - петък: 9:00 - 12:30 ч. И 13:00 - 15:00 ч.