Интегриран градски транспорт
Интегриран градски транспорт / Маргарита Петрова
Дългоочакваният проект за интегриран градски транспорт на Дупница продължава да е в застои. Със свое решение Комисията за защита на конкуренцията наложи временната мярка „спиране на процедурата“ по избор на фирма, която да реализира проекта.
КЗК е счела, че искането на „Български енергийни партньори“ за налагане на временната мярка „спиране на процедурата“ е основателно. На 9 страници са описани 7- те мотиви посочени от жалбоподателя, станали причина за обжалването на процедурата. Жалбата е входирана на 3 юли, производство е образувано на 26 юли, на 11 август е публикувано определението, като има 3 дни за обжалване. Това обаче води до ново забавяне. Според жалбоподателят, спирането на процедурата няма да увреди обществените интереси, нито интересите на възложителя, напротив ще допринесе за законосъобразното разходване на парични средства. Там се посочва още, че община Дупница е трябвало да предвиди необходимото технологично време за провеждане на процедурата.

Офертите трябваше да бъдат отворени още на 13 юли.

Крайният срок за изпълнение на дейностите е 26 февруари 2019 г.

Очаква се решението на община Дупница за излизане от ситуацията.

 
Дарик- Кюстендил