Обучението на учители- тема на образователен форум

Обучението на учители- тема на образователен форум
Обучението на учители- тема на образователен форум / Дима Кирилова,Дарик радио

Механизмът за професионално израстване на 1 330  млади педагогически специалисти, 4 400 детски учители , както и повишаване на квалификацията на 1 000 изявени преподаватели , бяха обсъдени на форум за образованието в Кюстендил. Темата  бе  "Създаване на условия за повишаване квалификацията и кариерното развитие на учителите". Организатори са  Регионалния синдикален съюз  към  КТ "Подкрепа". Форумът е по проекта "Подкрепа за достоен труд", финансиран по ОП" Развитие на човешките ресурси".

На срещата присъстваха представители  на РИО , на МОМН, директори на учебни заведения, детски градини, Национален синдикат Образование, учители, представители на НПО.

"По програмата за 1 година ,млади учители могат да придобият допълнителна  квалификация учител по чужд език  , като изучават във висши училища  английски, испански, италиански, немски, руски, френски език, както и квалификацията учител по информатика и информационни технологии. Дейността е фокусирана към учителите до 35 години", заяви Милка Коджабашиева от МОН.

Програмата предвижда и достъп до специализирани форми на обучение на изявени педагози.Както и осигуряване условия за повишаване квалификацията на  4 400 детски учители.

 

 

"За нас това е много важно, в условията на финансова криза, когато средствата за обучение са ограничени, че имаме гарантирани средства по  националния рамков договор за квалификации.Изискванията към българският учител се променят и той трябва да е в унисон с променящата се действителност",заяви Юлиан Петров, председател на синдикат Образование към КТ "Подкрепа".