/ Влади Владимиров
Председателят на Общинския съвет в Кюстендил, Михаела Крумова свиква заседание на 28 февруари, от 14:00 часа Заради по-малкия месец февруари, сесията няма да е, както повелява правилника, в последния четвъртък на месеца, за да се улесни администрацията и да се даде време за подготовка на докладните, обясни Крумова.

Дневният ред е от 30 точки. Сред тях са докладни за приемане на Общинската стратегия за личностно развитие на децата и учениците, Годишната програма за развитие на читалищната дейност и отчета за изпълнението на Общия устройствен план.

Децата в детските градини в община Кюстендил са 1 198, а учениците в училищата - 5 051. В учебните заведения работят над 870  души, от които близо 600 са педагозите.

Читалищата в общината са 41, като всяко от тях е представило годишната си програма и разчетените средства за издръжка. Като за най-голямото-  НЧ “Братство 1869” са необходими 69 650 лв.

Общинският съвет ще избере и представител за Общото събрание на ВиК асоциацията, което ще се проведе на 6- ти март.


Докладна предлага вътрешни компенсирани промени в Бюджет 2018, като се заделят 17 000 лв. за нова система за видеонаблюдение на парк хотел “Кюстендил”, с цел превенция на престъпността.

10 кюстендилци са подали заявления за финансово подпомагане по здравословни или социални причини.

Съветниците ще гласуват пазарни оценки на недвижими имоти и мотивирани искания за земеделски земи.
 
Дарик- Кюстендил