Общината пуска строеж върху 2 апетитни терена. Ще се строят жилища в кв. Изток
Общината пуска строеж върху 2 апетитни терена. Ще се строят жилища в кв. Изток / netinfo

Търг за учредяване право на строеж, за изграждане на сграда / сгради / до три етажа за обществено – обслужващи дейности на ул.”Цар Освободител” № 238, обяви община Кюстендил. Теренът се състои се от 2 260 кв. метра, като плътността на застрояване е до 70%. Началната тръжна цена е  1 510 000 лева, без ДДС.
Община Кюстендил предоставя учредяване право на строеж, за изграждане на сграда до пет етажа за обществено обслужване, на ул.”Г. С. Раковски” № 46. Имотът е 840 кв.м, при начална тръжна цена – 321 500 лева, без ДДС.

Придобилите право на строеж се задължават да завършат строителството на обектите и регистрирането им в срок от 3 години, считано от датата на подписване на договора.

На търг се обявява и учредяване право на строеж за изграждане на 4 двуетажни жилищни сгради в кв.”Изток”, на ул.”София”. Началните тръжни цени за застроена площ от 70- 100 кв. м. са от 9 200 до 13 200 лева, без ДДС.

Търговете са на 5 декември от 14 часа, съобщават от общинска администрация.