/ DarikNews.bg
Община Кюстендил е назначила 22 безработни по програма за заетост, съобщи Мирослав Миланов, началник на отдел „Канцелария и управление на общинското имущество“. По думите му, общината кандидатства ежегодно с проект пред регионалната програма. 

Представят проект за патронажна грижа в Кюстендил

"Приоритетните групи са безработни младежи до 29 години, с подгрупа до 25 години, които не се обучават и не работят. Другите групи са безработни над 50-годишна възраст, продължително безработни и безработни с намалена трудоспособност“, каза Мирослав Миланов.

Те са назначени за срок от половин година. Разпределени са в лесопарк „Хисарлъка“ и в Регионалния исторически музей. Основните задачи са хигиенизиране, поддържане на общинската собственост и извършване на дебни ремонти.

Мирослав Миланов допълни, че безработните са изпратени от „Бюро по труда“ с насочващи писма. 
Агенция "Фокус"