/ Община Дупница
Документи за стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи от Община Дупница се приемат до края на месец април.

В рамките на 2019 г. са предвидени 18 различни събития за учениците в Дупница

За първа година по инициатива на кмета на Община Дупница инж. Методи Чимев ще бъдат отпускани средства, съгласно приетата през месец януари от Общинския съвет Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи. В бюджета на общината са заложени малко над 9 000 лева.

До 15 май трябва да станат ясни определените в областите - наука и техника, изкуство и култура, спорт. Стипендиите са годишна "Свети Иван Рилски", 3-годишни стипендии, месечни стипендии (от 3 до 6 месеца) и финансово стимулиране в размер на една минимална заплата.

Пролетна работница за деца в Дупница

Документи се подават в деловодството, като при въпроси гражданите могат да се обръщат за консултация на тел. 0701/5-92-38. През месец август ще се проведе втора сесия за събиране на документи за отпускане на месечни стипендии и финансово стимулиране.
Община Дупница