Нова автобусна линия и ново предприятие, по проект в Дупница
Нова автобусна линия и ново предприятие, по проект в Дупница / Дарик-Кюстендил,архив

С решение на ОбС- Дупница беше учредено ново търговско дружество. Причината - проектът за интегриран градски транспорт, който община Дупница ще реализира. За временно изпълняващ длъжността управител беше назначена 25- годишната Силвия Илинска, която работи в транспортния отдел в община Дупница и е ангажирана с проекта и към този момент. По време на сесията стана ясно, че тя няма да получава възнаграждение, а записаната в докладната записка заплата от 860 лв. ще се получава от управителя, когато бъде избран такъв. Новото дружество ще бъде с ограничена отговорност и с едноличен собственик - Община Дупница. Това се налага предвид утвърдената нова транспортна линия 5 "Социални жилища" - кв.Байкал и именно новият общински оператор ще бъде ангажиран с дейността по тази услуга.
Както е известно, Община Дупница спечели проект за "Интегриран градски транспорт", който освен откриване на нова автобусна линия, включва цялостно преасфалтиране на няколко километри улици, закупуване на 4 броя автобуси, изграждане на светофарно кръстовище (при Севдината фурна), електронна информационна система на спирките и т.н.
Дължината на трасето, което ще покрива линия 5 е 7,12 км в двете посоки, като ще бъдат изградени общо 13 нови спирки. Отново по проекта, са осигурени и средства за изграждането на ремонтна база, която ще бъде в "Злево". Самата линия пък ще заработи през следващата година, тъй като трябва да бъде извършена цялостната рехабилитация на уличната мрежа по този маршрут. Всички ремонтни дейности и предоставяни услуги са с крайна дата за реализация 31 юли 2018 година.
С новата автобусна линия ще бъдат обхванати райони и квартали, където досега не е имало градски транспорт. По време на сесията стана ясно, че в дружеството ще работят 10 човека, изчислените разходи са 120 000 лв., очакваните приходи 96 000 лв. Предложението беше прието единодушно от съветниците.