/ ThinkStock/Getty Images
Националният осигурителен институт (НОИ) ще изплати днес на 124 011 безработни лица паричните обезщетения за безработица за месец април, отпуснати преди и след обявяване на извънредното положение на 13 март, съобщиха от НОИ.

НОИ осигурява онлайн достъп на работодателите с данни за изплатените компенсации

Подадените заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица през март са 16 908, а през април са нараснали до 68 151. Поради това значително увеличение, НОИ предвижда до края на този месец да бъде извършено второ извънредно плащане на дължимите парични обезщетения за безработица за същия период.

Над 165 000 служители ще запазят работните си места благодарение на схемата 60/40

По сметките на лицата, за които плащането не е осъществено днес, сумите ще постъпят на 29 май.