Намаляване с 10 % на престъпленията в областта през миналата година отчетоха от ОД на МВР
Намаляване с 10 % на престъпленията в областта през миналата година отчетоха от ОД на МВР / Дима Кирилова, Дарик- Кюстендил

Намаление с 10 % на регистрираните престъпления на територията на областта и увеличение с 3.5% на разкриваемостта през 2014 г. отчетоха от ОД на МВР Кюстендил.
Регистрираните криминални престъпления са 1935, което е с 193 /10 %/ по-малко , сравнено с 2013 г., и представлява 1.95 % от дела на регистрираните през годината престъпления в страната.
Интензивността на криминалната престъпност бележи спад, като коефициентът на престъпност за областта е 1454 престъпления на 100 хил. души население при 1565 престъпления на 100 хил. души население за 2013 г. - намаление със 111 престъпления за годината.
Престъпленията против личността са почти на нивото от предходната година - 88, при 90 за 2013 г., като преобладават телесните повреди - 62. От общият брой регистрирани престъпления против личността са разкрити 52 - 59.09 %. Извършените две убийства в началото на 2014 г. на територията на РУ Дупница са на битова основа, разкрити са по горещи следи, на извършителите са повдигнати обвинения.

На отчета на дирекцията присъстваха зам. главният секретар на МВР Георги Костов и зам. директорът на Главна дирекция "Криминална полиция" Ивайло Спиридонов.
"Най- масови остават битовите престъпления, имаме намаление сред кражбите, те са около 66% от всички престъпления.Приоритетите пред дирекцията са повишаване доверието на гражданите към ОД на МВР , приема на граждани, учтивостта на колегите.Сред приоритетите ни са намаляване на битовата престъпност, подобряване на обществения ред, едно добро провеждане на местните избори.Като добра практика отчетохме работата по време на черешовата кампания, ще продължим по изпитания метод.Сред мерките за намаляване на битовата престъпност е концентрирането на жива сила в областта, наличието вече на по- голям човешки ресурс, който през последните 2 години беше командирован на турската граница", коментира директорът на ОД на МВР Елиан Стамболийски.


"Като цяло резултатите от дейността на ОД на МВР Кюстендил са положителни и обнадеждаващи, дирекцията е работела през миналата година в условията на кадрови и материален дефицит.От 2 години няма конкурси за попълване на периодично пенсиониралите се служители , освен това голяма част от полицаите са били на турската граница. На този фон е регистриран 10 % спад на престъпленията и с 3 % увеличение на разкриваемостта.Това говори за сериозно и компетентно управление", коментира зам. главният секретар на МВР Георги Костов