Ловците от дружината в Църварица обсъждат сигнал за бракониерство
Ловците от дружината в Църварица обсъждат сигнал за бракониерство / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил

Ловно- рибарската дружина- село Църварица проведе Общо събрание по сигнал за бракониерство на членове на дружината от техния колега Тодор Илиев. Поканените от жалбоподателя журналисти не бяха допуснати на събранието, като 38 от 39 ловци гласуваха против. В залата присъства Венко Калинчев от ръководството на ЛРД „Елен".

Втора точка от дневния ред бе обсъждане  и вземане на  решение за предоставяне на помощ за лечението на Станко Васев от с Илия.

В сигнал до Министерството на земеделието и храните, Тодор Илиев твърди, че основната функция на ловната дружина- за опазване и правилното стопанисване на дивеча се е подменила с- бракониерство.

В писмо от Изпълнителната агенция по горите, подписано от и. д. изпълнителен директор Красимир Каменов, до Тодор Илиев и до Александър Михайлов, директор на Инспектората на МЗХ, пише: „Твърдението Ви, че „при всяка дивечова нива има изградено чакало", някои от които не са предвидени в ловоустройствения проект се оказа вярно. Комисията откри и много професионално изградено високо чакало за бракониерски отстрел на дива свиня.....".

Ловците от дружината в Църварица обсъждат сигнал за бракониерство
netinfo