Кръгла маса организира регионална библиотека „Ем. Попдимитров Кюстендил
Кръгла маса организира регионална библиотека „Ем. Попдимитров Кюстендил / Дарик радио,архив

Обществените библиотеки - център за неформално обучение, самостоятелно учене, създаване на информационна грамотност и дигитална компетентност и Обществените библиотеки - партньор в ученето през целия живот ,са част от темите на регионална кръгла маса, която организира библиотека „Ем. Попдимитров" Кюстендил.
Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) инициира провеждането на 10-а юбилейна Национална библиотечна седмица (НБС) между 11 и 15 май 2015 г. под надслов: „Библиотеките - място за учене през целия живот". Застъпническата кампания ще се проведе под патронажа на ЮНЕСКО в рамките на проекта на ББИА „Библиотеките - вдъхновение и учене през целия живот за всички", подкрепен от Програма Public Libraries 2020.
НБС 2015 има за цел да изгради по-добро разбиране за ролята на обществените библиотеки в ученето през целия живот (УЦЖ) сред представителите на изпълнителната власт, местните власти и българското общество, като представи възможностите им да допринесат за постигането на целите и приоритетите на Националната стратегия за учене през целия живот 2014 - 2020 г.
„Целта, която си поставяме, е на този форум да бъдат очертани и ясно формулирани възможностите на библиотеките за активно участие в ученето през целия живот, да се обсъдят механизмите за тяхното включване като ключов партньор в реализацията на политиките и дейностите в тази област", коментират от регионална библиотека „Ем. Попдимитров" Кюстендил.

Регионалната кръгла маса ще се проведе на 14 май 2015 (четвъртък), 10.00 ч. в залата на областна администрация Кюстендил